Photos: Skiers salivate as fresh snow covers Northwest slopes

«Previous
20 of 20 Photos
Next »
Fresh Snow on Northwest Ski Slopes
«
  • Fresh Snow on Northwest Ski Slopes
  • Fresh Snow on Northwest Ski Slopes
  • Fresh Snow on Northwest Ski Slopes
  • Fresh Snow on Northwest Ski Slopes
  • Fresh Snow on Northwest Ski Slopes
  • Fresh Snow on Northwest Ski Slopes
  • Fresh Snow on Northwest Ski Slopes
»
Fresh Snow on Northwest Ski Slopes
Fresh snow on the slopes at Mt. Hood Skibowl. (Photo: Mt. Hood Skibowl)