High School Blitz 10/25/13 3rd Segment

This segment of #K2Blitz has a taste of SW Washington with the Kelso/Mountain View game, plus Benson at Jefferson, and the High School Blitz Play of the Night.